Classes

ความอร่อย เริ่มต้นจากกาแฟหยดแรก

เรียนรู้เรื่องกาแฟและพื้นฐานการชงกาแฟที่ถูกต้อง ให้ได้ Espresso Shot ที่ดี

เพื่อเป็นพื้นฐานความอร่อยของเครื่องดื่มกาแฟอื่นๆ พร้อมสูตรเครื่องดื่มกาแฟร้อนเย็น 12 เมนู

Read More…