Coffee

เพราะทุกเมล็ดคือที่มาของกาแฟรสชาติเยี่ยม
Alto Coffee จึงใส่ใจทุกกระบวนการ ตั้งแต่คัดเลือกแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ
ขั้นตอนการแยกเมล็ดอย่างพิถีพิถัน คั่วด้วยเทคนิคเฉพาะตัว
เพื่อให้กาแฟแต่ละเมล็ดสะท้อนรสชาติที่แท้จริง

 

ดูรายละเอียดกาแฟเพิ่มเติมได้ที่นี่