0


     

 เราเชื่อมั่นในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ทำสินค้าที่ไม่เหมือนใคร Alto Coffee ได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวของกาแฟเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ทำให้เราเข้าใจขั้นตอนการผลิตกาแฟคุณภาพ ตั้งแต่การคัดสรรเลือกพื้นที่แหล่งปลูกที่เหมาะสม รวมไปถึงการคัดเมล็ดด้วยมืออย่างพิถีพิถัน ผ่านกระบวนการการผลิตกาแฟแต่ละแบบ จนได้เป็นเมล็ดกาแฟตามมาตรฐานที่เราต้องการ และมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว Copyright ® 2019 alto-coffee.com